imperial eagle
Steun de natuur langs onze route met een bijdrage per kilometer die we fietsen! Stort een bijdrage op rek.nr. 9933 van Natuurmonumenten o.v.v. Fietsen voor de keizerarend. En zeg het voort!
Meer info?  Klik op Sponsoring 
stork 

birds
Klik op Sponsoring  

lammergier

kleinst

IE gebruikers, LET OP: helaas zijn er wat moeilijkheden met de website onder internet explorer. andere browsers lijken geen problemen te hebben. Voor diegenen die geen navigatiebalk hierboven zien, het dagboek is direct te bereiken door hier op dagboek te klikken
For IE users which encounter problems with the navigation menu: the English translation of the diary can be found by clicking here

Van Naardermeer naar Zwarte Zee: 

meer dan 3500 km fietsen voor Europese topnatuur

Vrijdag 23 april 2010: de start voor vier voormalige regiodirecteuren/inspecteurs van Natuurmonumenten van een lange fietstocht. Een tocht  van het Naardermeer, het oudste beschermde  natuurmonument van Nederland, naar het Sakargebergte op de grens van Bulgarije en Turkije. Daar ligt een van de laatste broedgebieden in Europa van de Keizerarend.  Met zijn magnifieke verschijning en een spanwijdte die tot bijna 2,5 meter kan oplopen is deze arend een symbool niet alleen voor de Europese roofvogels maar voor de schoonheid en de kwetsbaarheid van de Europese natuur. Zo’n 3500 km hebben we voor de boeg langs natuurgebieden in Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Servië, Roemenie en Bulgarije. Allemaal deel uitmakend van de Europese Ecologische Hoofdstructuur. In gewoon Nederlands:  de ruggengraat van de Europese natuur. Gebieden die vaak onder grote druk staan door water- en luchtvervuiling, intensieve landbouw en verstedelijking. En met vaak grote inzet en weinig middelen beschermd en beheerd worden door natuurbeschermingsorganisaties.
Wat brengt ons ertoe zo’n enorme tocht te gaan maken? Toch niet alleen om een lekker eind te fietsen en de keizerarend in levende lijve te zien? Nou eerlijk gezegd ook dat, want we vallen alle vier onder de categorie bevlogen natuurbeschermer en dan ben je natuurlijk zo gek. Maar achterliggend en belangrijker doel is toch dat we met deze tocht het belang van de bescherming van de nog ongerepte natuur in het nieuwe “Europa van de zevenentwintig” onder de aandacht willen brengen en steun willen vragen voor al die organisaties en personen die zich inzetten voor die natuur. Mensen en clubs die we vaak kennen vanuit onze Europese contacten of die we hebben leren kennen toen we onze tocht gingen voorbereiden.
En daarom ook deze website. U, jou, zoveel mogelijk mensen en organisaties, willen we graag betrekken bij onze tocht. Gewoon, omdat we vermoeden dat jullie daar enige belangstelling voor hebben. En om jullie te vragen ons te helpen de beheerders van een aantal projecten waar we langs komen te ondersteunen, niet alleen in morele zin -ze vinden het fantastisch dat er belangstelling is uit Nederland- maar ook in financiële zin.
Helpen?
Klik door naar de pagina Sponsoring en ondersteun ons doel door het storten van een bedrag per kilometer –een halve of één cent bijv. of een ander bedrag- op rekeningnummer 9933 van Natuurmonumenten te ’s Graveland o.v.v. Fietsen voor de keizerarend. Elk bedrag is zeer welkom!! Alle bijdragen komen rechtstreeks en ten volle ten goede aan de projecten waar u enige informatie over aantreft onder de link Projecten.
A short movie-clip about Green Balkans activities for the conservation of the Imperial Eagle in Bulgaria